Commitment

FSCⓇ Certificering


Het milieu is al jaren een veelbesproken issue. De overheid komt continue met nieuwe milieuwetgeving waarbij de samenleving verplicht wordt minder milieubelastende producten te gebruiken en productieprocessen schoner te maken. Een goede zaak waar wij volledig achter staan. In dat licht zijn wij begin 2009 gestart met het FSC certificeringstraject en mogen wij ons per juni 2009 officieel FSC gecertificeerd drukker noemen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van FSC. www.fsc.org


Koninklijke BDUholding


H. van Esch

Algemeen directeur

______________________________________________

Koninklijke BDU streeft ernaar een breed assortiment PEFC-gecertificeerd papier te voeren.

Dit bereiken wij door in een vroeg stadium de vraag vanuit de markt te signaleren en actief op zoek te gaan naar leveranciers die ons deze PEFC-producten kunnen leveren.

De directie van Koninklijke BDU verklaart hierbij dat er in het kader van PEFC-producten geen zaken wordt gedaan met papierproducenten die hun pulp betrekken afkomstig uit fout hout. 

We zijn sinds 15 april 2011 PEFC-gecertificeerd.
Controle hierop vindt voortdurend plaats, onder andere door fabrikanten certificaten en verklaringen te laten overleggen en Interne Audits.


Koninklijke BDUholding


H. van Esch

Algemeen directeur

______________________________________________

Samenwerken in een duurzaamheidskring

Aantal Grafische bedrijven ondertekenen duurzaamheidsverklaring
In 2016 is de grafische duurzaamheidskring Midden Nederland van start gegaan met de publicatie van een vernieuwde intentieverklaring. De leden beloven zich in te spannen voor een duurzamere bedrijfsvoering. In totaal 13 bedrijven, Stichting Stimular en het KVGO hebben deze belofte met hun handtekening bekrachtigd.

De Grafische duurzaamheidskring Midden Nederland is ontstaan uit 2 grafische duurzaamheidskringen in het Midden en Westen van Nederland. In dit bredere verband kunnen de bedrijven nog meer van elkaar leren waardoor een verdere versnelling van duurzaam ondernemen mogelijk is bij de deelnemende bedrijven.
De Grafische duurzaamheidskring Midden Nederland wordt begeleid door de Stichting Stimular en de branchevereniging KVGO en komt meerdere malen per jaar bijeen. De afgelopen jaren hebben de deelnemende bedrijven al diverse maatregelen genomen op het gebied van energiebesparing, procesoptimalisering en afvalvermindering. De bedrijven werken gezamenlijk met behulp van onder andere de Milieubarometer en richtlijnen zoals de ISO 26000 aan het succesvol implementeren van MVO. Ze kiezen voor een praktische invulling van ‘duurzaam ondernemen’ en gaan concreet aan de slag met innovatieve maatregelen. Tevens staat het motiveren van medewerkers en het communiceren van MVO centraal. In de intentieverklaring, beloven de bedrijven onder andere zich in te spannen om de externe effecten die de eigen bedrijfsvoering met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken en te streven naar duurzaam ondernemerschap.

Gecertificeerde verzending

Desktop Site